Skip Navigation

aa
Read
배송문의
Date : 2020-02-24
Name : SOO YOUN HAN
Hits : 103
저희 송장번호는 언제 나오나요~???
Comments List
lylon77
안녕하세요 고객님,

답변 주셔서 감사합니다
고객님의 상품은 금일 DHL배송사에 상품이 인계가 되어 금일 발송이 될 예정입니다
금일 오전 중으로 송장번호는 고객님의 이메일로 발송이 되오니 조금만 더 기다려 주시면 감사하겠습니다
불편을 드려 죄송합니다

바이러스 조심하세요
감사합니다

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
21
Se Mi Black213
2022-11-30
3
20
Se Mi Black213
2022-11-19
7
19
AH CHO
2022-11-02
6
18
Jiin Lee
2021-11-29
46
17
Miri Hyoun
2021-06-04
39
16
배송? 캐나다 언제 보내주실게요? (1)
sunheekim0924@gmail.com
2020-05-30
4
15
배송이 안됐나요? (1)
sara Jung
2020-03-30
1
14
SOO YOUN HAN
2020-02-26
135
13
SOO YOUN HAN
2020-02-26
71
12
SOO YOUN HAN
2020-02-26
72
11
SOO YOUN HAN
2020-02-24
103
10
배송문의 (1)
SOO YOUN HAN
2020-02-19
2
9
배송문의 (1)
SOO YOUN HAN
2020-02-18
2
8
배송문의 (1)
SOO YOUN HAN
2020-02-17
1
7
My order (1)
Mijin Jeoung
2019-11-09
2
  1. 1
  2. 2
aa